dimarts, 26 de febrer de 2013

Locura tapetil


Aquest és el tapete que vaig fer durant la trobada d'Iluro Craft de febrer, dedicada al tapeteo ganxetil.


Aquí el veieu en el procés d'elaboració, al costat d'un altre dels tapetes que es van fer durant la trobada.


Va ser un festival tapetil!!!!

Muñeca Chloe

Hola, sóc la Chloe! ( Patró aquí ) Hola, soy Chloe ( Patrón aquí )