dimecres, 30 de novembre de 2011

Coming soon...
Operació "Passo del fred" en marxa. Pròximament en aquest blog.

//

Operación "Paso del frío" en marcha. Próximamente en este blog.